Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Archiv novinek


leden 2013
Proběhla letošní tříkrálová sbírka. Kolik se vybralo je uvedeno v přiloženém dokumentu
- Výsledek koledování (formát .doc)
l6. prosince 2012
Odměna dětí, které jdou svou účastí na nedělní mši svaté příkladem i dalším.
Při dnešní mši svaté 3. neděle adventní jsme ve farnosti odměňovali naše nejmladší. Ti, kteří dokážou překonat nechuť k brzkému rannímu vstávání, vyskočí z postelí a přichází, aby spolu s celou farností slavili oběť mše svaté. Vydávají tak svědectví i svým dalším spolužákům. Třeba se jim podaří právě je motivovat také k účasti na nedělní oslavě Kristova vzkříšení.
Fotogalerie
1. června 2012
Ve farním kostele sv. Havla v Rožně proběhla druhá Noc kostelů
Fotogalerie zde

Plakát Noci kostelů 2012
Římskokatolická farnost Olešnice a společenství Nový Jeruzalém
vás srdečně zvou v úterý 8. května 2012 na

Poutní výlet do Kroměříže

Program: prohlídka místních kostelů – sv. Mořic, sv. Jan, P. Marie (mše svatá) a sv. Cyrila a Metoděje, zámku, náměstí, zámecké zahrady, oběd.
Cena: místo v autobuse 250 Kč, dítě 150 Kč, tatínci 0 Kč, 3. a další dítě v rodině 0 Kč (Pán Bůh zaplať našim dobrodincům) + vstupné + oběd.

Závazné přihlášky (se zálohou – viz cena autobusu) a další informace : jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79. Tel. 516 463 315 nebo 606 948 970, e-mail - kinc@biskupstvi.cz.
Uzávěrka přihlášek - 1. 5. 2012.

Plakát výletu (formát .doc)
V neděli 7. ledna 2012 se v naší farnosti uskutečnila tříkrálová sbírka :
- Výsledek koledování (soubor ve formátu .doc)
- Fotky ze zahájení v kostele a našich koledníků
Národopisné soubory Groš a Rožínka z Dolní Rožínky připravily dva vánoční koncerty v kostelech 26. 12. v Rožné a 29. 12. v Rozsochách, pokaždé v 16 hodin
Ve Věžné se zase 28. 12. budou zpívat koledy, také v 16 hodin.
Plakáty:
- Vánoční koncerty v Rožné a v Rozsochách
- Zpívání koled ve Věžné
Josefov - poutní mše svatá
V neděli 26. června 2011 slavili obyvatelé Josefova svoji poutní mši svatou. U kapličky se letos sešli, aby poděkovali nejen za zdraví a požehnání pro sebe a své rodiny, ale i za úspěšnou obnovu kaple. (pro rozvinutí novinky klikněte zde)
Ta prošla v uplynulém roce kompletní rekonstrukcí. Byly odkryty základy a izolovány, vyjmuta vnitřní podlaha a nově byla položena betonová podlaha a vydlážděna krémovou dlažbou. Nová elektroinstalace, nová výmalba a nové vchodové dveře doplnily celkovou rekonstrukci. Vnější prostor ozdobily dvě nově vysazené lípy. P. Jan Kubát připomněl ve své promluvě rok 1895, kdy byla kaple vystavěna. Starosta obce pan Libor Pokorný poděkoval všem, kdo se zasloužili o rekonstrukci kaple a vyzval občany Josefova, aby v péči o kapli, odkázanou předky, s láskou pečovali i nadále

Fotogalerie
V pátek 27. května 2011 proběhla Noc kostelů v Rožné
- Fotogalerie
- Zpráva o průběhu noci kostelů

- Pozvánkový plakát
V neděli 21. března 2010 se Orlové z Metodějovy župy sešli v Lomnici u Tišnova, aby zde zhodnotili uplynulý rok a povzbudili se do dalšího úsilí.
Orel se rozrůstá a mládne! Účastníky pozdravil místní pan farář P. Ervín Jansa a také starosta Orla Ladislav Šustr.
Více o akci (.doc)
Fotogalerie
Křižová cesta v kostele sv. Havla v Rožné se bude ve Středu a Pátek konat v 17.00 a v Něděli v 16.15
V neděli 7. března se na pozvání KDU-ČSL Rožná konala přednáška Bc. Zdeňka Moravce Robert Schuman, křesťanský politik, spoluzakladatel EU a kandidát na blahořečení. Mladý přednášející se zápalem přiblížil zúčastněným posluchačům osobnost vzdělaného aktivního křesťanského politika z Lotrinska, který v poválečné době zprostředkoval smír mezi vítěznou Francií a poraženým Německem. Přednáška se setkala se zaujetím posluchačů, kteří kladli řadu zvídavých dotazů.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna v 9.00.se v kostele sv. Havla sešli koledníci z celé farnosti, aby si vyprosili požehnání pro své poslání. Pan farář P. Pavel znovu připomněl osud svaté rodiny a vzácnou návštěvu mudrců z Východu - Tří králů. Po požehnání a za zpěvu koled, vybaveni požehnanou křídou se vypravili za svým posláním... Fotogalerie
Zahájili jsme pravidelné vyvěšování aktuálního pořadu bohoslužeb v rubrice Pořad bohoslužeb
14. června 2009
Svatý Mikuláš přišel do farnosti sv. Havla v Rožné
Více o akci (.doc)
Blahopřání rodákovi
neděle 20. září 2009


Při nedělní mši svaté děkoval jáhen Ladislav Kinc spolu s celou farností sv. Havla v Rožné za 50. let života. Křest přijal u Roženské křtitelnice 27. září 1959
Fotogalerie
Farní odpoledna - slavíme 100 let ORLA
6. září 2009


O letošních prázdninách slavila orelská organizace 100 let. V roce 1909 dal významný moravský kněz P. Jan Šrámek podnět ke sloučení různých katolických sportovních spolků a novou organizaci nazval podle krále ptáků OREL.
K nově založené organizaci se připojovaly další obce i Rožná, kde orelská jednota existovala již před válkou a po roce 1989 se opět obnovila.
Orelská jednota ve spolupráci s farností připravila na neděli 6. září farní odpoledne a využila nabídky "mladší sestry" ORLA - lidové strany (ta letos slaví 90 let - založil ji P. Jan Šrámek v roce 1919), která poskytla řadu sportovních atrakcí a tým mladých katolíků, kteří atrakce přivezli, postavili a zabezpečovali.

Povzbudit soutěžící přišli jak pan farář P. Pavel Römer, tak rodák z farnosti jáhen Ladislav Kinc.

Za pomoc při přípravě organizátorky děkují hlavně Lence Honkové s rodinou a Martině Kalvodové s rodinou.
Srdečně děkujeme také "žlutému týmu" a místopředsedovi poslanecké sněmovny Janu Kasalovi

RNDr. Marie Navrátilová - starosta jednoty Orla Rožná
PhDr. Jiřina Štouračová - místostarostka jednoty

Fotogalerie
Pozvánka na akci zde (.doc)
Farnost sv. Havla v Rožná hostila 13. července 115. prosebnou pouť Nový Jeruzalem, hlavním celebrantem této slavnosti byl opat strahovský Mons. Michael J. Pojezdný, O.Praem.
Fotogalerie
Představení hlavního celebranta pouti
1. července 2009 se koná mše svatá na poděkování za ukončení školního roku a táborák.
Srdečně Vás všechny, nejen děti, zveme:-)
Fotogalerie
Pozvánka na akci zde (.doc)
14. června 2009
V neděli prožívala farnost velkou slavnost.
K prvnímu svatému přímání přisoupilo 11 dětí z Bukova, Rožné, Stříteže a Zlatkova.
Fotky si můžete prohlédnout zde
Seznam dětí ke stažení zde (.doc)
19. ledna
!! Farní zájezd !!
V sobotu 24. ledna 2009 se farnost vydala na putování po stopách naší historie a po stopách českých filmových pohádek.
Fotogalerie
19. ledna
Tříkrálové koledování
V sobotu 3. ledna se v naší farnosti rozběhlo osm skupinek tříkrálových koledníků. Do akce České katolické charity se ve farnosti aktivně zapojilo ke čtyřicítce dětí i dospělých. Peníze z tříkrálového koledování mají pomoci nejrůznějším projektům sociální péče v naší republice.
My tři králové jdeme k vám ...(pro rozvinutí novinky klikněte zde)
V sobotu 3. ledna 2009 se ve farnosti sv. opata Havla v Rožné uskutečnila již sedmá Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Česká republika. Koledníci z obcí Bukov, Milasín, Rožná, Střítež a Věžná se sešli v kostele sv. Havla, kde je již tradičně povzbudil a požehnal jejich cestě pan farář, letos poprvé P. Pavel Römer.

Dobrovolná cesta koledníků do sněhu a mrazu dává všem lidem příklad a šanci pomoci těm, kteří jakoukoliv pomoc potřebují, a to bez rozdílu rasy či vyznání. Ve farnosti bylo rozdáno 12 pokladniček, všechny řádně ověřené a zapečetěné na obecních úřadech v obcích. Po sečtení byl jejich výsledek úctyhodný – 53 214,- Kč. V jednotlivých obcích bylo vybráno – Bukov 9000,- Kč, Milasín 4100,- Kč, Rožná 25 000,- Kč, Střítež 3562,- Kč a ve Věžné 11 552,- Kč.

Křesťanské Pán Bůh zaplať a požehnej patří nejen dětem koledníkům a dospělým, kteří je provázeli, ale také všem dárcům, kteří dle svých možností přispěli, dále pak všem pracovníkům na obecních úřadech, kteří ochotně pomáhali při uskutečňování tohoto dobrého díla.


Fotogalerie
19. ledna
Ten vánoční čas, dočkali jsme zas
V neděli, v den svátku Betlémských neviňátek (28. prosince) pozvaly děti a mládež z naší i okolních farností do kostela sv. opata Havla roženské farníky. (pro rozvinutí klikněte zde)
Děti se svými vedoucími (PaedDr. Janoušovou a Mgr. Špačkovou) předvedly pásmo vánočních koled a říkanek. Přes třicet dětí sdružených v národopisném souboru Groš a Dolní Rožínka vytvořilo příjemnou atmosféru děkování a sdílení se s Betlémským dítětem Ježíškem.
Koledníky přívítal roženský farář P. Pavel Römer a zdůraznil velký dar, který v Betlémském dítěti a jeho příchodu na svět dostáváme. To je důvodem i tohoto našeho setkání, že cheme za tento Boží dar děkovat.
Drobný pamlsek dětem od roženské tělovýchovné jednoty Orel, propisovací tužka pro psaní i v novém roce 2009 od obce zastoupené paní starostkou a společně zazpívaná koleda Narodil se Kristus Pán, příjemné setkání ukončily.

Fotogalerie
19. ledna
Svatý Mikuláš navštívil letos i kostel sv. opata Havla v Rožné
Po mši svaté v neděli 7. prosince 2008 přišel mezi děti sv. Mikuláš provázený půvabným andělem. (pro rozvinutí klikněte zde)
Pan farář, P. Pavel, vzácného hosta dětem představil a sv. Mikuláš pátral po tom, jak máme ve farnosti hodné, pilné i zvídavé děti. Našla se jich řada a prokázaly, že ve škole i v náboženství nezahálí a i doma se snaží pomáhat rodičům. To vzácný host – biskup ze starověkého města Myry - ocenil a děti obdaroval. Nadílku dostali i ministranti i ti, kdo pečlivě pracují pro to, abychom mohli v kostele zažívat krásnou liturgii.

Fotogalerie
30. září
Přidány fotogalerie z neděle 28. září
- mše na počest 50. výročí kněžského svědcení otce Jana
- první mše s otcem Pavlem
- farní rada
Zápis z farní rady je zde
9. září
Zápis ze setkání farní rady 30. srpna 2008 je umístěn zde
a zveme vás na dálší setkání, které se bude konat
v sobotu 28. září 2008 v 19.00 na faře
V Bystřici proběhlo první svaté příjmání
Fotogalerie zde
3. srpna
Zveme vás na poutní výlet na Slovensko, 25. až 27. září 2008 Program je ke stažení zde
23. srpna
Zveme členy farní rady na zasedání farní rady v sobotu 30. 8. 2008 Pozvánka a program zde
3. srpna
Zápis ze setkání farní rady 27. července 2008 je již umístěn zde
a zveme vás na dálší setkání, které se bude konat
v sobotu 30. srpna 2008 v 19.00 ve farním sále
3. července
Zápis ze setkání farní rady 28. červen 2008 je již umístěn zde
a zveme vás na dálší setkání, které se bude konat
v sobotu 26. července 2008 v 19.00 ve farním sále
Zveme vás a celé společenství farnosti na další setkání
s opékáním špekáčků a to teď v sobotu 28. června
Pozvánka
17. června
Zveme všechny na farní odpoledné spojené s programem pro děti, které se bude konat v sobotu 21. 6. v 16 hodin na dvoře u fary
Součástí bude zpívání s kytarou, soutěže pro děti a opékání párků na táboráku. Plakátek je umístěn zde
3. června
Zápis ze setkání farní rady 31. května 2008 je již umístěn zde
a zveme vás na dálší setkání, které se bude konat
v sobotu 28. června 2008 v 19.00 ve farním sále
22. května
Zápis ze setkání farní rady 26. dubna 2008 je již umístěn zde
a zveme vás na dálší setkání, které se bude konat
v sobotu 31. května v 19.00 ve farním sále
28. února
Již jsou k dispozici výsledky volby do farní rady.
25. února
Přidáno 3. číslo zpravodaje Nový Jeruzalém (.doc)
Odkaz na Nový Jeruzalém je zařazen do Další Rubriky
5. února
Přidána Galerie z návštěvy
P. Jaroslava Čupra, zástupce brněnského biskupství
 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv