Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Zasedání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné v neděli 16. listopadu 2008Setkání FR zahájil P. Pavel modlitbou.

Naše setkání sloužilo k bližšímu seznámení P. Pavla s naší farností a zavedenými zvyklostmi a zvažováním nejbližšího programu především pro dobu adventní a vánoční.
P. Pavel přivítal účastníky a zástupce obcí a vyjádřil naději na živou spolupráci farnosti s obcemi.
1. Úklid kostela
Úklid po měsících – rozpis služeb vyvěsíme na nástěnce – s prosbou o zapojení se dalších a posílení některých skupinek – (Navrátilová)
2. Lektorská a hudební služba
Návrh posílit skupinku lektorů o nové členy, také muže – vytvořit harmonogram Hudební doprovod a zpěv, žalmy, příprava slavnostního zpěvu pro Vánoce –spolupráce varhanic a dalších zájemců o hudební a pěvecký doprovod - garant Štouračová
3. Slavnost sv. Mikuláše
Příprava Mikulášské nadílky – ne 7. prosince – v návaznosti po mši sv. – Mikuláš – Jarda Kučera, najde si anděly, dárkové balíčky – Lenka Honková + maminky.
4. Vánoce
Adorační den – pravděpodobně 18. prosince, adorace dopoledne, odpoledne výstav a předvánoční zpověď – P. Pavel Römer, P. Karel Rozehnal.
Štědrý den ve 20.00 hodin, Boží hod, Sv. Štěpán – jako neděle. V neděli 28. 12. – Sv. rodiny – v 16.00 – vystoupení Národopisného souboru Groš
5. Návštěv Otce biskupa Vojtěcha ve farnosti
Pastorační návštěva Otce biskupa - Ne 9. listopadu – dozvěděli jsme se v pátek večer, nebyl čas propojit s návštěvou Věžné a Bukova, orelskou klubovnou, všechna příprava proběhla ve spěchu, šlo hlavně o biřmovance, aby přišli. Varhanice zajistily hudební doprovod, zpěv responsoriálního žalmu. Květinu na poděkování předali Jarda Kučera a Veronika Filipová. Po mši sv. následovala beseda s Otcem biskupem. Hovořil o církevním školství, o duchovní službě v armádě, o životě farnosti a o jednotlivých spiritualitách v církvi a jejich spolupráci s farnostmi, o zabezpečení kněží pensistů, o známce z matematiky, o křesťanském internetu a dalších věcech. Nakonec obdaroval biřmovance útlou knížečkou – Vojtěch Cikrle: Vy jste sůl země a světlo světa. Padl návrh oplatit návštěvu Otce biskupa v naší farnosti návštěvou Otce biskupa, katedrály a přilehlých prostor v Brně.
6. Různé
Úvaha zavést mši sv. pro děti – středa – jednou za 2 týdny?
Nové kancionály do kostela – i na kůr
Ozvučovací zařízení – zvažování vhodného typu, hledá B. Kobza – ještě projedná s Otcem Pavlem.
Tříkrálová sbírka – dojednána i skupinka ve Stříteži, dohodnuta sobota 10. ledna, zahájení v kostele požehnáním koledníků.
Domluva konkrétní práce průběžně, setkání farní rady po Novém roce.

 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv