Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Setkání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné v sobotu 26. dubna 2008Účast:
Z titulu funkce: P. Karel Rozehnal, jáhen L. Kinc, P. Jan Kubát

Přítomní:
Členové FR: Marie Navrátilová, Helena Humpolíková, Pavla Humpolíková, Josef Štourač, Ludmila Veverková, Jiřina Štouračová, Jiří Vyžrálek s., Jaroslav Vrbka, Ludmila Bartoňková, Pavel Marek, Jaroslav Kučera j., Marie Janečková, Jiří Kroupa-V, Anna Kučerová, Martina Kalvodová, Ludmila Špačková, Jana Fořtová, Josef Veverka, Dana Sadecká
Hosté: Eva Sýkorová-starostka Rožné, Radek Štourač-starosta Střítež

Setkání FR zahájil modlitbou desátku slavného růžence a řídil jáhen Ladislav Kinc (jLK)

Program:
1. Modlitba 2. Oprava harmonia ve Věžné a hudební doprovod v Rožné
Varhanická firma odvezla k rekonstrukci harmonium z Věžné. Předpokládaná cena opravy je cca 42.000,- Kč. Sponzor pokryje část ceny opravy (20.000,-). Ostatní část ceny je třeba vybrat ve Věžné. Úvaha o zapojení obecního úřadu. O. jáhen povede další jednání s paní starostkou. Předpokládá se dokončení opravy do poutní slavnosti 5. července. Nabízí se i možnost slavnostního zahajovacího koncertu.

3. Oprava fasády - kostel Rožná
Vlhkostí poškozená fasáda věže – je postaveno lešení, práce zahájena. Důvodem byl odpáčený plech, jen se narovná, zůstane na místě. Římsa se omítne. Předpokládaný termín dokončení nebyl stanoven. Celou akci vede pan Jiří Vyžrálek.

4. Lavice na kůru
Nákres nových lavic zhotovil a představil Jaroslav Kučera. Navrhuje umístit jen dvě lavice. Tři (jako dosud) by byly velmi těsné. Byl dán souhlas, práci zajistí pan Jiří Vašíček.

5. Nové klávesy pro Rožnou
Hudební doprovod v Rožné slíbila převzít Iva Kobzová. Bylo rozhodnuto zakoupit elektrofonické varhany, třeba dokončení výběru (jLK spolu s varhanicí), předpokládaná cena cca 12.000,- Kč.

6. Pořad mariánských májových pobožností podle vesnic
Dohodnuto, že budou probíhat podle dosavadních zvyklostí:
BukovNe, Út, Čt   v 19.00 hodin
RožnáNe, Út, Páv 18.15 hodin
VěžnáNe, Stv 19.00 hodin
Zlatkov   Po, St, Páv 18.00 hodin
Pro konání májových pobožností (i pro potřebu modlitebního setkání fatimského apoštolátu) by bylo vhodné dát odpovědné osobě (RNDr. Marii Navrátilové) klíč od fary, aby nemusela před každou pobožností klíče od kostela pracně shánět. Otec jáhen zabezpečení klíče přislíbil.

7. Poutní výlet rodin s dětmi na Sv. Kopeček u Olomouce - 1.5. - ještě jsou volná místa - jLK
8. Odevzdání návrhu 5 členů ekonomické farní
Lístky s návrhy na členy ekonomické farní rady byly sesbírány. Hlasování bylo anonymní z 20 přítomných odevzdalo své návrhy 17 členů FR. Administrátor pro věci materiální na základě odevzdaných hlasů oslovil jednotlivé členy farní rady podle počtu získaných hlasů. Členy farní ekonomické rady jsou: Jiří Vrbka, Jaroslav Kučera, Jan Vyžrálek, Jiřina Štouračová. Místo pátého člena je dosud neobsazeno, – 5 oslovených členů FR tuto službu odmítlo.

9. Možné návrhy - pravidelný rozpis úklidu a výzdoby kostela v Rožné
Dosavadní systém úklidu po měsících byl ustanoven za duchovní správy P. Doubravy a doposud s malými problémy téměř 30 let fungoval. Garanty úklidu byly jednotlivé rodiny.

Leden – rodina Štouračova – Střítež (resignace) příslib P.Janovice – Jana Fořtová
Únor – momentálně neobsazen příslib Střítež – Radek Štourač
Březen – B. Seďová, Jaroslava Koukolová - R
Duben – rodina Jana Vyžrálka – R
Květen – rodina Sládečkova – právě vzdala, hledá se náhradník, rodina Krásenských – R
Červen – rodina Volavých a Hilda Navrátilová – R
Červenec – Hana Išová , ……….(hledají se spolupracovníci) – R
Srpen – rodina Kubíkova, Doležalova – Z
Září – rodina Veverkova – R
Ŕíjen – rodina Navrátilova – Mi
Listopad – rodina Janečkova, Kučerova – Z
Prosinec – rodina Štouračova – R
Jako úkol si FR uložila posílit zvláště některé skupiny (červenec)a zapojit i mladší farníky.

10. Pravidelné modlitební setkání FA. Založení skupiny Modlitby matek.
Modlitební skupina Fatimského apoštolátu ve farnosti dík Marii Navrátilové zdárně funguje. Modlitby matek – farnost zatím nemá zkušenost. O. jáhen přislíbil pozvat zástupkyni MM, která i našim maminkám přiblíží význam tohoto modlitebního společenství.

11. Diskuse, návrhy, připomínky
Otec Karel vyzval farníky k vytipování chlapců pro ministrantskou službu. Farnost pro zdárné fungování tuto službu potřebuje.

12. Modlitba, požehnání, zakončení
Příští setkání FR – poslední sobota v měsíci 31. května 2008, v 19.00 hodin v kostele.
Zveme také farníky, zahájení bude poslední májovou mariánskou pobožností.
 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv