Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Zasedání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné
v sobotu 27. července 2008Účast: jáhen L. Kinc, P. Jan Kubát, M. Navrátilová, L. Veverková, H. Humpolíková, D. Sádecká, L. Bartoňková, L. Špačková, J. Štouračová, Josef Chytrý, Jaroslav Vrbka, Pavel Marek, Jaroslav Kučera, Jan Vyžrálek, Josef Štourač, Radek Štourač, Jana Vrbková - starostka Věžná
Omluveni: P. Karel Rozehnal - pout ke sv. Anně u kapličky, M. Kalvodová, Marie Janečková, Anna Kučerová, Jiří Vyžrálek


Program:
1. Oprava harmonia v Rožné a Bukově - v současnosti varhanáři nemají čas, bude se domlouvat termín opravy po prázdninách
2. Věžná - koncert 6. září v 10,30. V rámci setkání s družební obcí Věžná a na poděkování za opravu harmonia, za dary od občanů bude koncert - hudebník se domlouvá, bude překvapení.
3. Lavice na kůru
Jarda Kučera přinesl plánek lavic, po konzultaci s památkáři se přistoupí k jejich výrobě. Pan Vašíček slíbil jejich výrobu na podzim - zimu 2008.
4. Kostel Věžná - řešení topení na zimu
Za elektrickou energii v celé farnosti - kostel Rožná, Bukov, Věžná a část na faře jsme v uplynulé topné sezóně zaplatili 81.200,- Kč. Největší doplatek byl ve Věžné a v Rožné. Tyto vysoké náklady nás nutí přemýšlet o úspornějším topení. Možná je varianta přímotopů do lavic (Rožná) nebo topných ventilátorů (Věžná). Na tuto variantu přešli v Bukově. Budeme zvažovat a hledat řešení.
5. Poutní výlet na Slovensko
Jáhen Ladislav zve na třídenní zájezd na západní Slovensko, 25. - 27. září 2008, předběžný program - Prostřední Bečva - sv. Zdislava, Muzeum kysucké dědiny, Turzovka, Korňa (nocleh), Rájecká Lesní, Bojnice, Zoo, Nitra -katedrála, Trnava, Saštin - vše je ve zpravodaji Nový Jeruzalém č. 8.
6. Doplnění úklidu
Měsíc červenec posílila Martina Kašová
Měsíc říjen - o službu požádal jáhen paní Špačkovou s rodinou, přijala.
7. Zbudování mříže u zadního vchodu kostela v Rožné - možnost modlitby každý den před svatostánkem, větrání kostela
Je vhodné dát možnost návštěvníkům hřbitova nahlédnout do kostela a pomodlit se. V zadním vchodu by technicky zhotovení mříže bylo možné. Kováře navrhuje pan Jan Vyžrálek. Bude se dál o zhotovení mříže jednat. S tím souvisí ale služba otvírání kostela, budeme hledat osobu ochotnou kostel denně otvírat a zavírat.
8. Diskuse, Vaše návrhy, připomínky
Byl vznesen dotaz na řešení otázky zakoupení elektronických varhan a výnosu poutní sbírky. Poutní sbírka vynesla 10.200,-. Nové varhany byly zakoupeny. Hledá se varianta jejich zaplacení. Cena varhan výši sbírky převyšuje.
Zástupci Orla zvou farníky na orelskou pout na svatý Hostýn v sobotu 24. srpna. Pouť organizuje naše Metodějova župa. Hlavním celebrantem pouti bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který převzal duchovní službu pro Orla po arcibiskupu Otčenáškovi. Vyjadřuje tak podporu tomuto katolickému spolku.
9. Rozjímání Božího Slova z následné neděle, modlitba, požehnání
Příští setkání FR proběhne v sobotu 30. srpna 2008 v 19.00 hodin na faře.

 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv