Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Zasedání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné
v sobotu 28. června 2008Účast: jáhen L. Kinc, Helena Humpolíková, Ludmila Veverková, Martina Kalvodová, Jiřina Štouračová, Jiří Vyžrálek s. s manželkou, Marie Janečková, Jiří Kroupa-V, Anna Kučerová, Josef Veverka, Jiří Vrbka, Radek Štourač, Josef Chytrý, Mojmír Odehnal, Anna Odehnalová.
Omluveni: P. Karel Rozehnal, Jaroslav Kučera j., Jan Vyžrálek, Jana Fořtová, Jaroslav Vrbka, Marie Navrátilová, Pavel Marek, Lenka Honková, Josef Štourač

Program:
Od 19 hodin začalo jednání FR modlitbou, následovalo složení slibu členů ekonomické farní rady - Jiří Vrbka, Radek Štourač, Jiřina Štouračová (písemně Jan Vyžrálek a Jaroslav Kučera j.)
V dalším programu pokračovalo jednání FR vzhledem k příjemnému počasí a předprázdninovému čase na farní zahradě.

Jáhen LK zmínil výsledek sbírky na bohoslovce – 5.700,- Kč a odeslání desátku na Biskupství brněnské ve výši 10.000,-

1.   Oprava harmonia ve Věžné, Rožné a Bukově – harmonium ve Věžné – dar 20.000,- Kč, sbírka v obci (sděluje starostka obce) vynesla 19.250,- Kč, harmonium stojí na nové podestě (zhotovil pan Bača). Zvažovaný koncert pro zaneprázdněnost zvažované varhanice není nyní možné. Zbylé peníze ze sbírky bude možné využít na rekonstrukci hřbitovní zdi. Drobný zásah potřebuje i harmonium v Rožné a Bukově – dojednává se ve vhodném termínu zásah varhanářů.
2.   Oprava fasády - kostel Rožná – římsa je hotová, provedeny nátěry jak římsy, tak východní stěny kostela. Celkové náklady cca 10.000,-
3.   Nové klávesy pro Rožnou – vzal si na starost pan Kobza.
4.   Vyhodnocení farního dne – odpoledne pro děti – dětské odpoledne se velmi vydařilo, zúčastnili se zástupci tří generací (cca 60 lidí), proběhly vědomostní i sportovní soutěže, zábava, střelba ze vzduchovky na terč ad. O hudební doprovod a zpěv se starala Blanka Bennová. Dětem i dospělým jsme opekli párky. Farní odpoledne se vydařilo. Organizátorkám – Blance Bennové, Lence Honkové a Alence Vavříčkové patří velký dík.
5.   Doplnění úklidu a výzdoby kostela – ještě musíme doplnit skupinu na říjen, zatím otevřeno.
6.   Diskuse, návrhy, připomínky - Radek Štourač poukázal, že již dva měsíce se nevyučovalo náboženství na ZŠ v Dolní Rožínce, významně chybí. Dotýká se naší farnosti. Lze nějak řešit? Jáhen LK přislíbil pomoc s řešením.Dotaz na návštěvu a slavení mše svaté v Televizi Noe. Jáhen zmínil svou zkušenost s návštěvou s farností Olešnice. Zmínil i možnost cesty do Ostravy z farnosti Rožná.
7.   Opékání párků, špekáčků, beseda setkání farní rady ukončila.

Příští setkání FR proběhne v sobotu 26. července 2008 v 19.00 hodin na faře.

 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv