Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Setkání a jednání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné
v neděli 28. srpna 2008Účast:
jáhen L. Kinc, P. Jan Kubát, P. Pavel Römer, M. Navrátilová, L. Veverková, H. Humpolíková, L. Bartoňková, L. Špačková, A. Kučerová, M. Janečková, M. Kalvodová, A. Vavříčková, J. Štouračová, J. Kroupa, J. Veverka, Jiří Vrbka, Jaroslav Vrbka, Pavel Marek, Jiří Vyžrálek, Jan Vyžrálek, J. Kučera, Eva Sýkorová, Iva Kobzová, M. Vyžrálková.
Program:
1. Posvěcení mříže v zadním vstupu v kostele, sbírka
V neděli 19. října připadne slavnost patrocinia, vhodné posvětit mříž nově instalovanou v zadním vchodu kostela.
2. Věžná – vyhodnocení koncert 6. září
Naplánovaný koncert trval cca hodinu, varhaník velmi dobrý, slavnost se podařila. Farníci děkují otci jáhnovi za uspořádání a moderování koncertu. Harmonium po opravě ve skvělém stavu. Plán, že varhanáři ve farnosti stráví následně ještě jeden den, aby provedli úpravy na harmoniu v Rožné a Bukově.
3. Výuka náboženství v Rožné, Dolní Rožínce
V Rožné ustanovena paní katechetka Marešová, výuka bude probíhat v pondělí mezi 12. – 14.00 hodinou. Výuku v Dolní Rožínce (farnost Zvole ale 80% dětí z naší farnosti) – výuku zajistí v nastávajícím školním roce jáhen LK.
4. Věžná, Rožná – řešení topení na zimu v kostele. (vysoký doplatek)
Pro farní kostel se zpracovává projekt přímotopového topení, pro Věžnou jsou objednána přímotopná tělesa.
5. Žádost o finanční příspěvek – OÚ Rožná – sdělení
Žádost o finanční podporu na zakoupení varhan pro kostel v Rožné adresovaná obecnímu zastupitelstvu byla zastupitelstvem přijata. Schválená dotace činí celou cenu varhan 62.200,- Kč. Otec jáhen poděkoval paní starostce a zastupitelům.
6. Představení nového správce farnosti
O. jáhen pozdravil a přivítal nového správce farnosti P. Pavla Römera. Otec Pavel řekl pár slov o sobě. Je rodákem z Rajhradu u Brna, vyučil se autoklempířem, dálkově studoval, maturoval a následně nastoupil na CM teologickou fakultu UP do Olomouce. 2006 přijal z rukou otce biskupa Vojtěcha kněžské svěcení. Jáhenský rok prožil v Pohořelicích, jako kaplan působil v Tišnově a Hustopečích. Bobrová (jeho sídelní farnost) a Rožná jsou jeho první samostatné místo. Více slíbil říci celé farnosti v kostele při mši svaté.
7. Bohoslužby - v neděli, v týdnu
Otec Pavel zvažuje, jak slavit nedělní mši svatou. S ohledem na druhou spravovanou farnost navrhuje sloužit mši svatou v 8.15 hodin, pak přejede do Bobrové. Přislíbil i mši svatou v týdnu, zpovídání a možnost rozhovoru na duchovní téma.
8. Diskuse, Vaše návrhy, připomínky a další
Otce Pavla ve farnosti vítáme a přejeme jemu i nám srdečné a živé soužití. Na závěr představil O. jáhen P. Pavlovi všechny přítomné farníky.

 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv