Farnost sv. Havla Rožná
Chybí ÚvodO farnostiPořad bohoslužebFotogalerieDalší rubrikyKontakt Chybí
Setkání a jednání farní rady farnosti sv. Havla v Rožné
v sobotu 31. května 2008Účast:
jáhen L. Kinc, Marie Navrátilová, Helena Humpolíková, Jiřina Štouračová, Jiří Vyžrálek, Jaroslav Vrbka, Pavel Marek, Jaroslav Kučera, Marie Janečková, Josef Kroupa, Anna Kučerová, Josef Veverka, Jan Vyžrálek, Lenka Honková, Anna Vavříčková
Omluveni: P. Karel Rozehnal, Jana Fořtová, Jiří Vrbka, Radek Štourač

Program:
Od 18 – 19 hodin adorace v kostele, která se koná na přání sv. otce Jana Pavla II., blízko slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – za posvěcení kněží – účast 4 farníci + jáhen.

Setkání FR (v 19 hodin na faře) zahájil modlitbou a řídil jáhen Ladislav Kinc (jLK)
1. Modlitba
2. Slib nových členů Ekonomické farní rady
Pětičlenou farní ekonomickou radu se podařilo sestavit – 7 navržených kandidátů volbu nepřijalo. Volbu a s ní spojenou odpovědnost přijali Jaroslav Kučera - Zlatkov, Jiřina Štouračová - Rožná, Radek Štourač – Střítež, Jiří Vrbka – Bukov, Jan Vyžrálek – Rožná.
Pro omluvu z účasti dvou členů byl slib přesunut na další setkání FR.
3. Oprava harmonia ve Věžné a Rožné – jL
Na opravě harmonia se pracuje. Dobrodinec slíbil částku 20.000 Kč, jáhen LK povede jednání se starostkou obce paní Janou Vrbkovou o sbírce v obci Věžná.
4. Oprava fasády - kostel Rožná - Jiří Vyžrálek
Věž je opravena – nabílena, ještě se rozebere a odstěhuje lešení.
5. Lavice na kůru - Jaroslav Kučera
J. Kučera předal míry na lavice starostce obce Rožná paní Evě Sýkorové, zajistí pořez dřeva. Stolař pan Vašíček podle pořadí zakázek zhotoví v podzimních měsících.
6. Nové klávesy pro Rožnou
Varhanice projde s odborným doprovodem a pomocí pana Bohumila Kobzy nabídku nástrojů. FR se dohodla, že sbírka z poutních mší svatých (13.7.) bude vyhlášena na zakoupení nástroje.
7. Farní den – odpoledne pro děti, mládež a farníky – L. Honková a kol.
Mladé maminky navrhly pro vytváření společenství farnosti uspořádat při příležitosti závěru školního roku farní odpoledne. Bylo dohodnuto, že bude farní odpoledne spojeno také se setkáním farní rady 28.6.
Po vzájemné dohodě organizátorek (zjistily, že většina z nich bude 28.6. na dovolené) se farní odpoledne pro děti bude konat v sobotu 21. června 2008 v 16.00 hodin na farním dvoře.
8. Doplnění úklidu a výzdoby kostela.
Na službu úklidu v květnu resignovaly rodiny Sládečkova a Krásenských. Úklid převzala Marie Navrátilová s rodinou, tím se uvolnil měsíc říjen. FR tedy hledá obětavé farníky pro úklid v měsíci říjnu.
9. Diskuse, návrhy, připomínky
Bylo zmíněno 1. svaté přijímání – letos proběhlo mimo farnost a farní kostel – společně s prvokomunikanty v Bystřici n.P. Svátost přijali dva začínající ministranti – František Vavříček, Jaromír Švestka, Martina Kalvodová a Marie Hladká. Prosíme o foto k vyvěšení na farním webu.
10. Modlitba, požehnání, zakončení

Příští setkání FR proběhne v sobotu 28. června 2008 v 19.00 hodin na faře.
 © Farnost Rožná (webmaster) Nahoru Svátek má Simona
Počítadlo návštěv